8., 9. eller 10. klasse på
True North Efterskole

- med høj energi, humor og plads til fordybelse i undervisningen

True North Efterskole

Det skal både være sjovt, lærerigt og fyldt fællesskab at gå i skole

Motivation

Er det vigtigt, at elever bevarer motivationen for læring? Ja i særdeleshed, fordi vi skal fastholde både nysgerrighed og evnen til omsætte viden og personlige kompetencer i konkrete sammenhænge resten af livet. På TNE vægter vi faglig udvikling lige så højt som udvikling i de personlige og sociale kompetencer. Eleverne skal føle sig trygge, hvorfor vi vægter den gode klassekultur højt, som er afgørende for både for trivsel- og faglige udvikling.

2 undervisere i alle fag

På TNE har eleverne to undervisere i alle lektioner. Med to undervisere sikres både differentiering, tid til den enkelte elev og ikke mindst et helt særligt flow i undervisning. Når eleverne er i flow, så er det faglige hverken for let eller for svært, og fastholder dermed motivation og interesse for læring.

8. klasse

Vælger man 8. klasse på TNE, er eleverne en del af 9. klasse. Vi sikrer høje faglighed, og målretter samtidig til 8. klasses pensum og niveau. Det er vores erfaring, at 8. klasses eleverne hurtigt bliver en del af klassen og fællesskabet. Fællesskab og venner er afsættet for læring, hvilket vi som efterskoler hjælper på vej med. Når 9. klasse går til terminsprøve og eksamen vil man som elev i 8. klasse, blive tilbudt at deltage sammen med 9. klasses eleverne. På den måde opbygger eleverne erfaring med at gå til prøve og rammerne og form dermed er velkendte, når det gælder.

9. klasse og 10. klasse

Som elev i 9. eller 10. klasse bliver man dygtig, klar til at gå til folkeskolens afgangsprøver og en del af et enestående fællesskab. Vores ambition er, at elever går dygtigere end de kom, uanset udgangspunkt. TNE er ambitiøse på elevernes vegne både fagligt og socialt, hvorfor det hos os er naturligt at gøre sig umage i både undervisningen og i fritiden.