Forskningsinformeret Efterskole

Forskningsinformeret Undervisning

På True North Efterskole arbejder vi med principper, der blandt andet bygger på kognitionspsykologi, positiv psykologi og pædagogisk psykologi.

True North Efterskole har i tæt samarbejde med en kreds af både danske og internationale undervisere, skolefolk, lærere og pædagoger arbejdet med udvikling af nye undervisningsmetoder og tilgange til teenagere baseret på nordiske læringstilgange og undervisningsprincipper.

Hvis du er nysgerrig på vores undervisning, så er du velkommen til at læse med på Lighthouse.

Fundamentet

Teori og forskning fra Positiv Psykologi

På True North Efterskole arbejder vi blandt andet med principper, der bygger på styrkebaseret læring. Fundamentet er teori og forskning fra Positiv Psykologi samt en række metoder inden for læring – blandt andetsocial emotional learning. True North Efterskole har i tæt samarbejde med en kreds af både danske og internationale undervisere, skolefolk, lærere og pædagoger arbejdet med udvikling af nye undervisningsmetoder og tilgange til teenagere baseret på nordiske læringstilgange og undervisningsprincipper.

Challenge-fagene

Challenge-fagene er et middel for den enkelte elev til at udfolde egne talenter og interesser til at nå det endegyldige mål: At skabe livsduelige mennesker, som ved, hvem de er, og som kan håndtere egne kvaliteter og udfordringer og skabe det liv, de drømmer om til gavn for sig selv og fællesskabet.

Underviserne

Vores undervisere har forskellige baggrunde, men fælles for alle er, at de hvert skoleår får yderligere træning i at lave aktiv og engagerende undervisning af, Liesl McConchie, der har været en del af True North Efterskole siden den spæde start.

Tre gange i løbet af efterskoleåret kommer Liesl fra Californien, hvor hun bor og arbejder til daglig, til Danmark for at undervise vores lærere i de undervisningsmetoder, vi fra forskning ved sikrer den bedste læring hos eleverne.

Nogle af de ting, vores lærere arbejder med i undervisningen er elevernes engagement, aktiv læring, meningsfuld feedback, multisensorisk undervisning, elevautonomi, og udfordrende læring, og vi arbejder målrettet med at udvikle motiverede unge mennesker, der bliver “life-long learners”.

En god relation mellem lærere og elever er afgørende for elevernes læring, og lærerne på TNE hjælper eleverne til at oparbejde et udviklende mindset, der hjælper eleverne til at tro på, at alle kan lære. Lærerene sætter konkrete læringsmål og udvikler dynamiske, interaktive lektioner, der engagerer eleverne hver dag.

Hvis du er nysgerrig på vores undervisning, så er du velkommen til at læse med på Lighthouse.