TNE
Kompasser

Kompaspunkter

UP-undervisningen foregår med udgangspunkt i True North’s kompaspunkter, og vi arbejder med det personlige kompasog meddet sociale kompas.True North’s kompaspunkter er navigationsværktøjer, som kan hjælpe eleverne med at komme derhen, hvor de gerne vil. Kompaspunkterne er baseret på forskning i, hvilke kvaliteter succesfulde mennesker i sund udvikling har tilfælles.

På True North Efterskole er det vores vision at styrke unge, forældre og undervisere i udviklingen af deres individuelle potentiale ved at øge deres faglige, personlige og sociale kompetencer. Dette for at hæve kvaliteten af menneskers liv og bevidsthed.

I vores arbejde mod denne vision, anvender vi True Norths kompasser, som vi navigerer vores pædagogiske og faglige arbejde ud fra.

Kompasserne består af: Fundamentkompasset, Læringskompasset og Karakterkompasset som yderligere er inddelt i Det Personlige Kompas, Det Sociale Kompas og Energikompasset. Hvert kompas består af fire kompaspunkter, der hver især er væsentlige principper, vi navigerer efter for at skabe de bedste betingelser for læring. Under hvert kompaspunkt har vi udviklet en række konkrete strategier til at kunne indfri princippet.

Det personlige kompas

er et navigationsværktøj til at styrke sit personlige lederskab.

Læs mere

Det sociale kompas

er et navigationsværktøj til bedre at kunne navigere blandt andre mennesker.

Læs mere

Karakterkompasset

…er et navigationsværktøj til at bygge en stærk karakter.

Læs mere

Energikompasset

sætter fokus på vigtigheden af, at vi prioriterer vores energi for at have overskud til at træffe gode valg for os selv nu og på sigt

Læs mere

Læringskompasset

er et navigationsværktøj til at skabe varig og meningsfuld læring. Læringskompasset består af fire pædagogiske principper.

Læs mere

Fundamentkompasset

er et navigationsværktøj til at skabe et stærkt fundament for læring for individer såvel som grupper.

Læs mere