Om skolen

Baggrund for skolen

Sådan begyndte det...

True North Efterskole blev stiftet i 2013 af sociolog og tidligere jægersoldat Nicolai Moltke-Leth. 

Skolen bygger på erfaringerne fra organisationen True North stiftet af Nicolai Moltke-Leth i 2007. Siden 2007 har True North haft mere end 40.000 teenagere igennem deres udviklingsprogrammer inden for personligt lederskab og sociale kompetencer, og flere tusinde lærere har gennem årene modtaget True Norths træning i klasseledelse og i at skabe optimale betingelser for læring.

Fra 2008 har Nicolai Moltke-Leth og True North i tæt samarbejde med en kreds af danske og internationale undervisere, skolefolk og lærere udviklet nye undervisnings- og læringsmetoder til teenagere baseret på nordisk læringssyn og nordiske undervisningsprincipper. Tilgangen til eleverne og undervisningen bygger på undervisnings- og elevdifferentiering gennem den enkeltes elevs læringsbehov, elevens individuelle styrker samt anvendelse af positiv psykologi. Dette er udviklet og testet gennem forskellige skoleforløb, i udskolingen på 8.- 9. og 10. klassetrin, i kommuner, særlige projekter for fonde samt på uddannelsesinstitutioner over hele landet.

Ønsket om at skabe en rollemodel skole

Gennem den gentagne succes med True Norths metoder opstod ønsket om at skabe en skole, som skulle klæde elever på til at kunne navigere et godt liv i det 21. århundrede.

Drømmen var ikke bare en innovativ skole for elever, men en skole, som kunne være et pædagogisk fyrtårn og en rollemodel for andre skoler, så metoderne kunne nå ud til mange flere børn, unge og undervisere.

En kreds af eksperter fra undervisningsverdenen, ledere af uddannelsesinstitutioner samt forskere på undervisnings- og læringsområdet, koblede de opnåede resultater fra True Norths undervisningsprogrammer sammen med kostskoleformen i True North Efterskole med fokus på:

- Udvikle unge menneskers personlige, sociale, fysiske og faglige kompetencer

- Styrke læreres undervisningskompetence og klasseledelse

- Understøtte trivsel og læringsglæde hos eleverne

Allerede i 2016 blev True North Efterskole udmærket som Danmarks første Ashoka Changemaker skole og medlem af en unik gruppe af progressive internationale skoler, som viser vejen for at klæde unge mennesker på til at leve i det 21. århundrede.

Efterskoleformen…


Formålet med den selvejende institution, True North Efterskole, er at drive efterskole inden for rammerne af gældende regler og love om frie efterskoler, hvor undervisning og samvær tager sigte på udvikling af personlig og sociale kompetencer samt på almen dannelse, opdragelse og uddannelse.

Planerne om etablering af en efterskole havde været undervejs gennem flere år. Udfordringen var at finde et egnet sted, der kunne danne de optimale rammer for skolens indhold, pædagogik, værdigrundlag og menneskesyn. I kursusejendommen Snaptun fandt vi de fantastiske rammer, som i dag udgør True North Efterskole.

True North Efterskole har modtaget støtte i opstarten fra Ole Kirk´s Fond og Det Obelske Familiefond.

Mission for True North Efterskole

True North Efterskole stræber mod at være en international model for fremragende uddannelse. Gennem et stærkt læringsfællesskab styrkes elever, lærere, ledere og forældre til at maksimere udviklingen af den enkeltes potentiale. Dette ved at styrke den enkeltes livsduelighed gennem faglighed, personlige styrkesider samt sociale kompetencer til at kunne navigere et meningsfuldt liv.

Vision for True North Efterskole

- True North Efterskoles ansatte er rollemodeller, der kendetegnes ved de karakteristiske træk for højt præsterende teams, såsom samarbejde, åben kommunikation og passion for undervisning og læring.

- True North Efterskoles ansatte er dedikeret til at skabe kontinuerlige forbedringer via underviser – og lederkompetence-systemet. En proces med løbende evaluering og feedback.

- True North Efterskole er en faglig ambitiøs skole med stærkt fokus på effektiv klasseledelse, og positive relationer mellem elever og ansatte.

- True North Efterskoles læringsmiljø afspejler skolens pædagogik og værdier.

- True North Efterskole anvender den nyeste teknologi til at understøtte undervisningen samt skolens pædagogiske mission.

- True North Efterskole fastholder et stærkt fokus på at udvikle elevernes karaktér, samt at hjælpe eleverne med at identificere og videreudvikle deres styrkesider.

- True North Efterskoles elever og ansatte opretholder et udviklende mindset og en stærk målorientering.

- True North Efterskoles elever demonstrerer kendetegnene ved at være motiverede for at lære.

- True North Efterskoles ansatte betragtes alle som undervisere, og som en del af underviserteamet. Således er alle ansatte på TNE rollemodeller for eleverne og ansvarlige for at optimere elevernes succes.

- True North Efterskoles forældre betragtes som en vigtig del af skolens formel for elevernes succes. Skolen tilbyder specifikke værktøjer, der assisterer forældrene i deres rolle som støttepersoner for elevens lærings- og udviklingsproces.

 

Enhver, der træder ind på skolen, vil opleve en levende synergi samt en smittende entusiasme og passion for at hjælpe den kommende generation med at udvikle deres livsduelighed. Man vil opleve et skolesystem, der naturligt inspirerer til at være den bedste udgave af sig selv.

Værdigrundlag

På True North Efterskole Snaptun / Snaptun Efterskole har vi som grundlæggende værdi en tro på det enkelte menneskes evner og vilje til selv, og i fællesskab med andre, at udvikle sig fagligt, personligt og socialt. En tro på at gensidig respekt og forventninger samt det at stille krav til hinanden, er grundlæggende elementer i opdragelsen og udviklingen af det enkelte menneske og er forudsætningen for at kunne tage ansvar og forvalte frihed. En tro på betydningen af at lære eleverne demokratiets virkemidler med pligter og rettigheder. En tro på at læring, omsorg, oplevelser og udfordringer er væsentlige for den enkeltes udvikling til livsdueligt selvstændigt individ, der kan tage ansvar og navigere i eget liv.

Efterskolens hverdag og dagligdag skal søge at skabe frirum for elevernes personlige udvikling og styrke deres personlige, sociale og demokratiske kompetencer. Skolen skal indgå som en integreret del af lokalsamfundet og have et nært samarbejde med relevante lokale uddannelsesinstitutioner, foreninger og lokalområdets ressourcer.

Skolen skal give undervisning i de obligatoriske fag i forbindelse med folkeskolens 9. og 10. klasses afgangsprøver. Undervisningen i disse fag indgår i sammenhæng med de for skolen karakteristiske aktiviteter og tilvalgsfag, sådan at praksis og teori opleves sammenhængende. Det prioriteres højt, at hver enkelt elev får den bedst mulige eksamen i alle fag, såvel de mundtlige som de skriftlige. 

Det er efterskolens målsætning, at det skal være udviklende, trygt og sjovt at være elev og medarbejder på True North Efterskole Snaptun / Snaptun Efterskole med det formål:


- at styrke den enkeltes livsduelighed gennem udvikling af deres personlige, sociale og faglige kompetencer.

- at udvikle elevernes evne til at navigere ressourcefuldt i håndtering af egne styrker og i det sociale fællesskab.

- at fremme elevernes muligheder i fremtidens erhvervs- og samfundsliv.

- at fremme elevernes medansvarlighed for sig selv og samfundet.

- at bibringe eleverne en bevidsthed om den danske kulturarv og samtidig at rette elevens blik mod det internationale samfund og klodens mangfoldighed.

Efterskolens værdigrundlag og målsætning skal indgå som vigtige ingredienser i samspil mellem kreativitet, kunst, kultur, sport og natur. Skolen vil lade dette samspil og den faglige uddannelse indgå som én samlet uddannelses- og udviklingsproces, der skal sætte den enkelte i stand til at turde søge egne grænser og at udfolde sig såvel individuelt som i fællesskabet.


Det kræver viden, kreativitet, mod og tolerance at navigere i en kompleks verden. Samspillet mellem de personlige kompetencer, linjerne og fagene skaber det levende læringsrum, som skal give den unge den nødvendige ballast og alsidighed til at navigere i en moderne verden i kontinuerlig forandring.

True North Efterskole Snaptun
August 2012

Indholdsplan, vedtægter og årsplan

Her kan du læse True North Efterskoles indholdsplan, vedtægter og årsplan

Bestyrelse

Formand Laila Løhde Møller

Næstformand Leander Wandsøe-Isaksen

Susanne Madsen

Gitte Tubæk

Jens Gamauf Madsen

Charlotte Rytter

Trine Schloss-Petersen

Indholdsplan, Vedtægter og Årsplan

Indholdsplan 23/24

Læs indholdsplanen for årgang 2023/2024

Læs mere

Årsplan 23/24

Læs årsplanen for årgang 2023/2024

Læs mere

Årskalender 23/24

Læs årskalender for årgang 2023/2024

Læs mere

Indholdsplan 24/25

Læs indholdsplanen for årgang 2024/2025

Læs mere

Årsplan 24/25

Læs årskalender for årgang 2023/2024

Læs mere

Årskalender 24/25

Læs årskalender for årgang 2023/2024

Læs mere

Feriekalender 24/25

Læs feriekalenderen for årgang 2024/2025

Læs mere

Vedtægter

Du finder alle vedtægter her

Læs mere

Politikker og Handlestrategier

Strategi for vejledning

Læs mere

Misbrugspolitik

Læs mere

Sorgpolitik

Læs mere

Anti-mobbe strategi

Læs mere

Nøgletal fra UVM kan findes her

Resultat af skolens karaktergivning

Læs mere

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Læs mere

Selvevalueringer

Evaluering 2021 Søvnprojekt

Læs mere

Evaluering 2022 - Faglig udvikling blandt 9.klasses drenge

Læs mere

Evaluering 2023 – Lærernes oplevelse af forskudte sovetider

Læs mere

Undersøgelse

Årlig miljøundersøgelse 2023 – Elever

Læs mere

Trivselsundersøgelse 23-24

Læs mere

Rubenevaluering 2022-2023

Læs mere