10 motivationsprincipper til at styrke læringen

10 motivationsprincipper til at styrke læringen

Motivation kan være med til at accelerere dit arbejde og din indsats med læringskompasset. For når vi har motiverede elever, vil alle elementerne i læringskompasset bliver langt nemmere at arbejde med for dig som underviser.

Fremfor at du skal trække elever frem, vil motiverede elever glædeligt følge med helt af sig selv. Gevinsten er samtidig, at det er lettere for elever at lære, når de er motiverede, fremfor når vi som undervisere hele tiden skal kæmpe for deres opmærksomhed og gejst.

Den motiverede elev

En motiveret elev er en elev, der gør, hvad vedkommende skal gøre, når det skal gøres, fordi han eller hun vil. Det står i kontrast til selvdisciplinerede elever, der gør, hvad de skal gøre, selvom de ikke vil. Der er altså noget andet, der driver dem.

Det er igen anderledes fra styrede elever, som i højere grad gør, hvad han eller hun skal gøre, når det skal gøres, men kun når de bliver vejledt og styret. Der skal altså være en – typisk dig som underviser – der skal guide og superviserer hele tiden for, at de holder sig på sporet.

Det kan være udfordrende og udmattende at undervise elever, der i så høj en grad skal styres. Det kan endda medvirke til, at ens egen motivation som underviser falder. Derfor er det ofte indsatsen værd at arbejde med at øge motivation.

10 motivationsprincipper

Når vi taler om de forskellige niveauer af motivation, er det vigtigt at bemærke, at det ikke er mærkater, vi sætter på vores elever. Det er i stedet en hat, som vi alle har på – på forskellige tidspunkter af vores liv – både privat og professionelt. 

I arbejdet med at øge motivationen blandt dine elever, er der 10 principper, du med fordel kan orientere dig imod.

Succes

Når elever føler succes, bliver de mere motiverede for at arbejde højere og give undervisningen opmærksomhed. Du kan give dem ros direkte, eller du kan opsætte succeskriterier, så de selv kan måle deres succes. Elever bør få et skud dopamin hver dag, ideelt flere gange om dagen i din undervisning, så de føler, at deres indsats giver mening og skaber succesoplevelser. 

Autonomi

Det gør sig især gældende for teenagere, der hungrer efter frihed. Det kan være alt fra at give eleverne mulighed for at lave enten en video eller PowerPoint til deres opgave. Eller give dem to forskellige valgmuligheder for enten at sidde ude på gangen eller et andet sted på skolen.

Relevans

Gør det tydeligt for eleverne, hvorfor det givne emne er vigtigt at lære. Det kan bidrage til øget motivation, hvis du gør det tydeligt, hvad de skal bruge læringen til.

Udfordring

Halvdelen af det, elever lærer i dag, har de allerede lært tidligere. Derfor har elever ofte brug for nye udfordringer. Giv dem flere udfordrende opgaver, eller hold fast i niveauet og ændr på omstændighederne. Det kan være, at du beder eleverne om at løse en opgave på kortere tid eller uden en bestemt type af hjælpemiddel. 

Relationer

Elever motiveres af at arbejde sammen med andre, så ofte kan det være en fordel at øge mængden af arbejde i grupper eller par. Derudover er der også en god sandsynlighed for, at motivationen blandt dine elever stiger, hvis de føler, at de har en god relation til dig som underviser. For de fleste vil gerne gøre et godt stykke arbejde for nogen, de godt kan lide.

Gør noget nyt

Brud på rutiner og små forandringer kan gøre en stor forskel for den rutineprægede hverdag, som mange elever oplever i forbindelse med undervisningen. Du kan rykke undervisningen til en ny lokation, bede dem om selv at danne deres grupper eller inddrage et nyt element som en del af din undervisning.

Konkurrence

Lidt kammeratlig konkurrence kan være godt – især overfor teenagere. De fleste kan lide at vinde og vil gå et ekstra skridt for sejren. Det kan bruges aktivt i undervisningen, og en sejr kan samtidig udløse et skud dopamin, som igen bidrager til at øge motivationen.

 

Gør det simpelt og overskueligt

Hvis der er elever, der har svært ved at blive motiveret, kan det skyldtes, at de er overvældede. Bryd opgaverne ned i mindre dele, og gå stepvis frem. Du vil herefter løbende kunne bygge på med større opgaver.

 Risiko

Teenagere er drevet af risiko, og det kan du som underviser bruge til din fordel. Du kan gøre det tydeligt, at en opgave har risiko for at mislykkes eller skabe en følelse af, at der er noget på spil for jer som fællesskab.

Formål

I teenageårene begynder eleverne i højere grad at forstå og forholde sig til verden omkring dem. Det vil sige, at emner som klima, social uretfærdighed og lignende fylder mere og mere for dem. Brug det til din fordel, og træk nogle af de større formål med ind i din undervisning.

Hvis et af principperne ikke virker overfor en eller flere elever, så prøv en anden. Bliv ved med at prøve, indtil du finder en strategi, der virker for alle dine elever. Så de kan lære bedre og mere, og du kan nyde din dag som underviser.