Sådan retter du opgaver på den halve tid – og med det dobbelte udbytte

Sådan retter du opgaver på den halve tid – og med det dobbelte udbytte

Er det, jeg laver rigtigt? Hvad skal jeg arbejde med for at udvikle mig herfra? Og hvorfor er det, jeg lærer overhovedet vigtigt?

 

God feedback er afgørende for vores elevers læringsrejse. Men forestil dig, hvis du kunne give eleverne feedback på en måde, hvor det hjalp dem til at forstå formålet med det, de skal lære. Forestil dig oveni det, at din feedback kunne give eleverne en større tro på sig selv, fordi de tydeligt kan se, at de når deres mål. Og forestil dig så, at du kunne gøre alt dét og samtidigt reducere den tid, du normalt bruger på at rette opgaver.

 

Et værktøj, der skaber større synlighed i læring – og reducerer tid

På True North Efterskole har vi fundet stor inspiration at bruge værktøjet ”Rubrics”. En rubric er i bund og grund et evalueringsværktøj, der tydeliggør, hvad en besvarelse skal indeholde på flere forskellige niveauer. Som Kirsten Maack Gibson så fint beskriver i sin bog ”Rubrics”, så er noget af det helt særlige ved rubrics, at de kan ”vise sammenhængen mellem tegn på læring og bedømmelseskriterier”.

 

Nedenfor ses et eksempel på en rubric – tyvstjålet fra min egen undervisning i engelsk:

Med rubric’en i hånden har mine elever et værktøj til at vurdere, hvordan deres stavning er lige nu, og hvad de skal øve for at blive dygtigere inden for det konkrete fokus.

 

 

4 gode råd til at bruge rubrics

 

 

  1. Giv eleverne mulighed for at se rubric’en, inden de skal løse opgaven

 

Giv eleverne mulighed for at se rubric’en lige efter, at du har stillet en opgave. Det giver dem mulighed for at selv-evaluere: ”Hvor er jeg lige nu?” og ”Hvor er jeg på vej hen?”. Det gør det tydeligt for dem, hvad der forventes af dem, og hvad de skal øve for at flytte sig yderligere.

 

Når jeg retter elevernes opgaver, vil jeg typisk highlighte, hvor jeg vurderer, at eleverne aktuelt befinder sig i rubric’en og kort uddybe med ros og tips til, hvordan de kan øve sig herfra. Når de laver en ny aflevering, kan de med fordel hive deres seneste rubric frem for at se, hvor de var sidst, og hvad de fik anbefalet at øve.

 

  1. Skriv i et sprog, som eleverne forstår

 

Indholdet i rubric’en ovenfor har jeg skrevet med afsæt i Undervisningsministeriets ”Vejledning til folkeskolens prøver i engelsk i 10. klasse”. For at sikre at mine elever forstår, hvilke forventninger jeg har til deres stavning på forskellige niveauer, er det dog vigtigt at ”oversætte” til et sprog, som eleverne kender og forstår. Jeg bruger gerne eksempler på grammatiske greb, som vi har øvet eller skal til at arbejde med i undervisningen. Det kan også anbefales at skrive sætninger, der starter med ”jeg” for at lave beskrivelserne mere identificérbare og i øjenhøjde for eleven.

 

 

  1. Udvælg 3-4 fokuspunkter

 

For at eleverne kan prioritere deres kræfter og ikke overvældes af de forventninger, der er til dem, kan jeg anbefale at vælge 3-4 områder, som de skal fokusere på i den givne opgave. I en skriftlig aflevering kunne det f.eks. være kulturforståelse, ordforråd og sætningsopbygning. For en mundtlig fremstilling kunne det f.eks. være kulturforståelse, sprogstrategier og brug af kilder.

 

  1. Brug konkrete og målbare beskrivelser

 

Sørg for at beskrivelserne er så konkrete, at eleverne ved, hvornår de er nået i mål med en kompetence, og hvad der skal til, for at de kan flytte sig.

 

Vi bruger ofte vendinger som ”eleven anvender i mindre grad ” eller ”eleven er fremragende til at”, der kan være utroligt svære for eleven at omsætte i praksis (og hånden på hjertet; det kan også være svært for mig som lærer!). Brug i stedet konkrete eksempler på det, som eleven skal kunne på et givent niveau, f.eks.: ”Jeg har skrevet det antal ord jeg skal, men ikke besvaret alle opgaverne”, ”Jeg bruger bindeord, som “when, then, because, if, but, though”, for at skabe sammenhæng i teksten.”. Hvis man ovenikøbet kan få sneget tal ind, så gør man det endnu mere målbart for eleven; Jeg kan tale frit om emnet i 10 minutter” eller ”Jeg kan bruge 2 fremmedord i hver sætning”.

 

God feedback og synlig læring er afgørende for vores elever

I mere end 800 metaanalyser med flere millioner elever har den newzealandske uddannelsesforsker John Hattie statistisk undersøgt, hvad der har størst effekt på elevernes læring. I bogen ”Visible Learning” konkluderer han, at ét af de vigtigste elementer til at opnå læring er en undervisningstilgang, hvor eleverne ved, hvad de skal, hvordan det går, og hvad næste skridt er. Læringen skal være synlig, så det er tydeligt for eleven at følge sin egen progression – og gennemskueligt hvad næste skridt er.

Litteratur

John Hattie (2008). Visible learning
Kirsten Maack Gibson (2017). Rubrics
Undervisningsministeriets ”Vejledning til folkeskolens prøver i engelsk i 10. klasse”: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf22/okt/221028-vejledning-til-folkeskolens-proever-i-engelsk-i-10–klasse.pdf