Fundamentkompasset

Fundament

Fundamentkompasset er et navigationsværktøj til at skabe et stærkt fundament for læring for individer såvel som grupper. Fundamentkompasset består af fire principper, der understøtter facilitatorens refleksion over eget faglige og pædagogiske ståsted og arbejde med at rammesætte et trygt og stærkt læringsrum. De fire dele af fundamentkompasset er: Systemer, Formål, Mindset og Relationer.

Kompaspunkter

Systemer

definerer de faste rutiner og strukturer vi etablerer i vores arbejde med klasserumsledelse. Dette for at skabe det optimale læringsrum, hvor alle elever kan få så meget ud af undervisningssituationen som muligt. En facilitator kan eksempelvis lave systemer for passende tidspunkter at benytte teknologier, hvor man finder sine hjemmeopgaver og hvordan man skaffer overblik over dagens program. Systemerne kan blandt andet bestå af gestik, indretning, faste udtryk og tegn. Ved at bruge faste systemer i undervisningen, kan man tydeliggøre forventningerne til deltagerne og understøtte deltagernes læring, med mindre indsats for både dem selv og facilitatoren.

Formål

er et værktøj vi bruger til at skabe en metarefleksion over målet med læringsprocessen. Når vi som facilitatorer forholder os til vores formål, spørger vi eksempelvis: Hvad er min vision med undervisningen? Hvilken forandring ønsker jeg at skabe hos mine deltagere – nu og på sigt? Når vi understøtter en metarefleksion hos vores deltagere, kan vi eksempelvis spørge: Hvad er jeg ved at lære? Hvad er mit næste skridt for at lærer dette? Hvad kan jeg, når jeg har lært dette? Ved at forholde os til læringssituationens formål, kan vi i højere grad sikre at forløbet opleves meningsfuldt og kan forbindes til vores liv.

Mindset

beskriver de grundlæggende syn, vi kan have på vores evner og udviklingsmuligheder. Værktøjet bygger på psykolog Carol Dwecks idé om at opdele disse tænkemåder i et fastlåst og udviklende mindset. Når vi har et fastlåst mindset, antager vi, at vores kvaliteter og intelligens er medfødte, og at du uanset hvor hårdt du arbejder, ikke kan ændre dem. Har vi derimod et udviklende mindset, ser vi vores intelligens og kvaliteter som noget vi kan udvikle gennem indsats, hvorfor dedikeret indsats og mod til at lave fejl bliver en naturlig del af læringsprocessen. Mindset er vigtigt både for underviserens tilgang til eleverne samt undervisningens tilrettelæggelse for at understøtte et udviklende mindset hos eleverne.

Relationer

beskriver hvordan vi som facilitator kan skabe en ligeværdig og respektfuld relation til vores elever. Vi kan overordnet skabe fire forskellige typer relationer, hvoraf relationstypen “Store Mig-Store-Dig” er den mest effektiv i forhold til at skabe rapport og et konstruktivt samarbejde. De fire relationstyper kan defineres ud fra følgende tænkemåder:

 

  • Store Mig – Store Dig: “Jeg værdsætter dine ideer og værdier og du værdsætter mine”
  • Store Mig – Lille Dig: “Mine idéer og værdier er vigtigere end dine”
  • Lille Mig – Lille Dig: “Vi sætter ikke pris på os selv og trækker derfor hinanden ned”
  • Lille Mig – Store Dig: “Det du gør og tænker er vigtigere, end det jeg gør og tænker”.