Det personlige kompas

Personlig

er et navigationsværktøj til at styrke sit personlige lederskab.

Kompaspunkter

Optimisme

betyder at vælge at være positiv i dine tanker, ord og handlinger. Optimisme handler ikke om naivt at tænke positivt uanset hvilken situation man er i. Derimod vil man med en optimistisk indstilling undersøge: “Hvordan kan jeg få det bedste ud af min situation?”. Optimisme er et valg. Gennem vores tanker, følelser og handlinger har vi hver især mulighed for proaktivt at tage stilling til og forme vores liv. Livet er dermed ikke noget som bare dumper ned i hovedet på os, men derimod noget vi er aktive medskabere af.

Begrebet optimisme stammer fra den positive psykologi, der oprindeligt har været et opgør med en traditionel tilgang til psykologien, hvor man hovedsagligt fokuserede på depression og anden psykisk lidelse. Den positive psykologi tilbyder et supplerende videnskabeligt perspektiv, hvor fokus også kommer på hvordan vi som mennesker og samfund kan trives, udvikle os og opnå større livskvalitet.

Integritet

betyder at være tro mod sig selv, ved at kende sine værdier og udleve dem gennem sine handlinger. For at være i integritet, må vi først og fremmest vide hvilke værdier vi hver især har og dernæst hvordan vi vælger at prioritere de værdier.

I løbet af vores liv, vil omstændighederne udfordre os på vores værdier, hvis vores handlinger ikke er i overensstemmelse hermed. Somme tider vil vi også møde værdikonflikter, hvor vi har behov for at kunne vælge en værdi til, på bekostning af en anden. Ved at have et stærkt kendskab til vores værdier, kan vi gå mere reflekteret til valget om enten at gå på kompromis eller vælge dét, som vi virkelig tror på, er ærligt og rigtigt og sandfærdigt over for os selv og andre.

Vedholdenhed

handler om at forstå, at vi ved at lægge en indsats, i højere grad kan udvikle os og nå de mål vi sætter (se evt. “Mindsets”). Vi ved fra forskning, at op til 70% af menneskers succes baseres på vores evne til at praktisere vedholdenhed. De gamle grækere så også denne sammenhæng og sammenfattede det til udtrykket:

Resultater = Færdigheder x Indsats

For at være vedholdende, kan vi trække på to forskellige strategier: Motivation og Selvdisciplin. I mange tilfælde kan vi lægge den ekstra indsats, også når det bliver hårdt, ved at huske på hvorfor vi gør det, altså vores Motivation.  Motivation handler med andre ord om at gøre det, der skal gøres, når det skal gøres, fordi man gerne vil gøre det. I andre situationer vil der være ting, som vi ved vi bør gøre, fordi det kan give os en gevinst på længere sigt, men som lige nu ikke har lyst til at fortsætte. I disse situationer må vi ofte trække på vores Selvdisciplin. Selvdisciplin handler om at gøre det, der skal gøres, når det skal gøres, selvom man ikke har lyst. Her bliver vores formål ekstra vigtigt og somme tider kan vi havde brug for at søge hjælp og støtte, for at finde viljestyrken til at fortsætte.

Ejerskab

handler om at lære hvad det vil sige, at tage ansvar for vores valg og handlinger. Vi må først og fremmest forstå, at alt hvad vi siger og gør, sender et signal til verden – og til os selv. Når vi vælger at benægte eller beskylde andre for konsekvenserne af vores handlinger, så sender vi et negativt signal til os selv og andre om, hvem vi er og hvad vi står for.

Vores mindset er her ofte en offermentalitet. Vælger vi derimod at tage ansvar for vores handlinger, både når vi laver fejl og når vi opnår succeser, så sender det et signal om, at vi har kontrollen i vores liv og at vi er til at stole på. Vi kan dermed vælge at tage styringen, ved dagligt at tage ansvar for vores handlinger, og derved bliver chaufføren i vores eget liv.