Det sociale kompas

Social

er et navigationsværktøj til bedre at kunne navigere blandt andre mennesker.

Kompaspunkter

Samarbejde

er evnen til at arbejde effektivt sammen med andre. Det inkluderer troen på, at vi ofte kan opnå bedre resultater i samarbejde med andre end alene. En person, der samarbejder effektivt, vil have større succes i sit uddannelses- og arbejdsliv og i sine personlige relationer. Mennesker, der samarbejder, er mere tilbøjelige til  at genkende styrker i sig selv og andre og bruge disse oplysninger til at løfte et team. De er åbne for at gå på kompromis, fremfor altid at kæmpe om det, de ønsker individuelt.

For at udvikle samarbejde på TNE arbejder vi med en række principper omkring velfungerende teams, så eleven bevidstgøres om hvad der sikrer et effektivt samarbejde og kan navigere uden om faldgruber, der får samarbejdet til at falde fra hinanden.

Kommunikation

…handler om at dele sit perspektiv på en tydelig måde, og om at lytte med det formål at forstå andre. Effektiv kommunikation indebærer en bevidsthed om de verbale og non-verbale signaler, vi modtager og sender. I kommunikation fokuserer vi således på tre byggeklodser: Verbal kommunikation, Nonverbal kommunikation og Aktiv lytning.

1. Verbal kommunikation beskriver de ord vi siger, når vi kommunikerer med andre. Vi kan først og fremmest arbejde med hvordan vi bygger en stærk fortælling op, for eksempel når vi skal tale foran forsamlinger. Vi kan også med fordel arbejde med vores verbale kommunikation i nære relationer, eksempelvis når vi skal blive bedre til at løse konflikter.

2. Nonverbal kommunikation beskriver hvordan vi bruger vores kropssprog, ansigtsmimik og stemmeføring når vi kommunikerer. Ved at arbejde med den nonverbale kommunikation, kan vi blandt andet gøre vores budskab mere klart og skabe større gennemslagskraft. Formår vi at blive dygtigere til at aflæse nonverbal kommunikation, bliver det samtidigt nemmere at forstå de mennesker, vi omgås.

3. Aktiv lytning handler om, at der i enhver kommunikation er både en taler og en lytter – og at lytteren spiller en afgørende rolle i at skabe en god samtale. Når vi lytter aktivt, er det vigtigt at bruge naturlig øjenkontakt, skabe ro omkring sig, så man ikke forstyrres af bl.a. teknologier samt at respondere aktivt på den andens fortælling.

Empati

er evnen til at se ting fra andres perspektiv og forsøge at forstå deres følelser. I vores konkrete arbejde med empati, har vi valgt at tage udgangspunkt i følgende handlinger:

1. Tage andres perspektiv og anerkende det som deres sandhed

2. Fraholde sig fra at dømme andre

3. Anerkende følelser i andre

4. Være i stand til at sætte ord på dette

Den empatiske person bidrager til en kultur af samhørighed og respekt. Empatiske personer stræber efter at forstå andres unikke kampe, både fagligt, personligt og socialt. De investerer tid i at forstå og lære fra andre omkring dem. De søger muligheder for at række ud i venlighed mod andre. Når vi udviser empati i vores personlige og professionelle relationer, skaber vi større samhørighed og stærkere medfølelse. På et samfundsmæssigt niveau kan vi med empati skabe større respekt for og anerkendelse af vores socioøkonomiske, racemæssige, religiøse og politiske forskelle.

En verden uden empati er en verden præget af fordomme, generaliseringer og intolerance. Manglende empati kan føre til ondskabsfulde kommentarer og handlinger, mobning og disrespekt. Relationer, der mangler empati, kan medføre svære misforståelser og konflikter.

Selvbeskyttelse

er evnen til at forblive tro mod ens selvfølelse trods fristelser og indflydelse fra andre. Selvbeskyttelse omfatter at forblive i integritet med sine værdier på trods af et socialt pres. Selvbeskyttelse opnås bedst, når man har defineret hvad man står for og sat grænser for sig selv, inden man går ind i en social situation, hvor der kan opstå et pres. Manglende selvbeskyttelse kan føre til upassende valg og uønskede konsekvenser.

For at udvikle selvbeskyttelse, arbejder vi på TNE med fire elementer, der tilsammen udgør det, vi kalder “Selvbeskyttelsesskjoldet”.

Respekt er det bærende moralske princip, der sikrer at de respektive kompaspunkter bruges konstruktivt i relation til én selv, andre mennesker og verden. Det samlede karakterkompas er forankret i princippet om respekt – som knappenålen, der holder samling på resten.

Vi beskriver respekt i tre komponenter – respekt for mennesker, respekt for omgivelserne og respekt for mig selv.

Når vi vælger at navigere vores liv ud fra Karakterkompasset, med respekt som et bærende princip, har vi mulighed for at forbedre vores egen livskvalitet og samtidigt bidrage til samfundet som helhed.