Energikompasset

Energi

er et navigationsværktøj til at skabe energi og derigennem styrke fundamentet for læring. Energikompasset består af fire principper, der understøtter evnen til at balancere mellem udfordring og restituere. Ved at skabe gode vaner omkring energi, styrkes læring, trivsel og udvikling. De fire dele af energikompasset er fysisk, mental, relationel og meningsfuld energi.

Kompaspunkter

 Fysisk energi

handler om at være opmærksomme på kost, motion, søvn og restitution, for at skabe de bedste fysiske forudsætninger for at lære og trives

Mental energi

handler om at vælge en optimistisk tilgang, blive mentalt udfordret og skabe rum til hjernepauser.

Meningsfuld energi

handler om at reflektere over hvad der giver mening i livet og træffe valg, der er i overensstemmelse med det.

Emotionel energi

handler om at genkende og anerkende følelser og dernæst træffe valg, der er i integritet med egne værdier.