Karakterkompasset

Karakter

er et navigationsværktøj til at bygge en stærk karakter.

Karakterkompasset er et navigationsværktøj til at bygge en stærk karakter.

Karakterkompasset består af ni karaktertræk, som vi kan undervise unge i, for at hjælpe den unge til at kunne navigere mere effektivt både ift. sig selv, andre mennesker og verden som helhed. Ved at hjælpe unge med at udvikle deres færdigheder og karakter, kan vi både forbedre de unges livskvalitet og forbedre samfundet som helhed.

Karakterkompasset bygger på forskning i positiv psykologi og andre områder af socialvidenskaben. Vores karakterkompas er inspireret af forskningen af de positive effekter mennesker opnår, når de lever igennem deres stærkeste karaktertræk:  

Er sundere og lever længere

Er mere produktive og bedre til at løse problemer

Har mere succes i deres liv og relationer

Søger læringsmuligheder og er tilbøjelige til at være ledere

Håndterer udfordringer og stress bedre

Er mere efterspurgte af potentielle arbejdsgivere

Karakterkompasset kan opdeles i to dele: Det personlige kompas og Det sociale kompas, som er udgjort af en række kompaspunkter, som kan hjælpe den unge med at træffe bedre valg.